Deszăpezire

Serviciu oferit în sezonul rece Deszăpezire manuală pentru spații înguste, cu acces dificil sau în zone cu tasări de zăpada prin: • îndepărtarea zăpezii • spargerea porțiunilor cu gheață • doborarea țurțurilor de gheață de pe streşinile clădirilor